Настоящата интернет страница е изготвена по Проект ROBG-306 По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към ТЕN-Т мрежата е насочен към важни общи предизвикателства, свързани с лошо развитата транспортна инфраструктура в трансграничния регион и нейната достъпност и ще се изпълнява в срок от 20.03.2019 до 19.03.2022.

По време на изпълнение на проекта, в нея ще може да откриете актуална и полезна информация както за проекта и дейностите и събитията, свързани с него, така и за общите правила и нормативни документи в областта на безопасността на движението по пътищата.

В рамките на проекта

ще бъдат изпълнени:

ИМЕ, ЛОГО И СЛОГАН

Изготвяне на име, лого и слоган на кампанията

УЕБ САЙТ

Изработка на информационен уеб сайт

БРОШУРИ

Изработване на Промоционални брошури

КРЪГЛИ МАСИ

Провеждане на кръгли маси, посветени на пътната безопасност на децата и възрастните хора

ИЗРАБОТВАНЕ НА РАДИО КЛИПОВЕ

Изработване на радио клипове

ИЗЛЪЧВАНЕ НА РАДИО КЛИПОВЕТЕ

Излъчване на радио клиповете

ТЕЛЕВИЗИОННИ КЛИПОВЕ

Изработване на телевизионни клипове

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КЛИП

Излъчване на телевизионен клип

ФИНАЛНО СЪБИТИЕ

Провеждане на финално събитие за закриване на кампанията

ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ

Проведени местни информационни кампании за популяризиране на мерките за пътна безопасност по проекта и дейностите, които ще бъдат изпълнени и в процеса на тяхното изпълнение и устойчивост

ОБЩА ИНФОРМИРАНОСТ

Повишена обща информираност за Interreg V-A Румъния – България

За проекта

Проект ROBG-306 По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към ТЕN-Т мрежата е насочен към важни общи предизвикателства, свързани с лошо развитата транспортна инфраструктура в трансграничния регион и нейната достъпност и ще се изпълнява в срок от 20.03.2019 до 19.03.2022.

Основната цел е да се подобри регионалната мобилност чрез модернизиране на пътната инфраструктура в общините Александрия и Червен бряг, както и да създаде съвместни механизми за улесняване на свързването на третичните възли към TEN-T инфраструктурата.

Финансирането на проекта е осигурено от Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие, Румънското и Българското Правителства.

Новини | събития

виж всички

Галерия

/ симки по проекта

материали

/ по проекта

Полезни връзки

Община Червен бряг

улица „Антим I“ №1, град Червен бряг, п. к. 5980,
България

Телефон: (+359) 0659 927 08

Факс: (+359) 0659 923 51

E-mail: municipality@chervenbryag.bg
www.chervenbryag.bg

Община Александрия

Str. Dunarii nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman, Romania

Тelefon: (+40) 0247 317732 / 317733

Fax: (+40) 0247 317 728

E-mail: primalex@alexandria.ro
www.alexandria.ro

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.