Разработена е уеб базирана платформа за проследяване на черни точки по пътищата в трансгранични регион.

„Черна точка“ или blackspot локация е място, където пътно-транспортните произшествия са по-чести от средно статистическите нива за пътната инфраструктура. Най-често това се случва поради различни причини, като например рязка смяна на надлъжния или напречен наклон на пътя, включване на път така, че трафикът по основния път да е скрит, лоши или скрити предупредителни знаци на кръстовище или пък неадекватна маркировка за регулиране на възможностите за изпреварване. След извършване на анализ на пространственото разпределение на катастрофите, пътните условия и причините за случването им на места с повишена концентрация на ПТП, бяха определени  опасните зони-blackspot локации на територията на трансграничния регион.

Можете да използвате системата на адрес: https://chervenbryag.bg/ten-t/