Кампания за пътната безопасност събра експерти от България и Румъния

Финансирането на проекта е осигурено от Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие, Румънското и Българското Правителства.

На 31 януари, в  Червен бряг се проведе кръгла маса, посветена на пътната безопасност. Събитието даде старт на кампанията за осигуряване на висока информираност на населението на общините Червен бряг и община Александрия.

На събитието се обсъдиха темите за повишаване на пътната безопасност на  всички участници в движението, с фокус към децата и възрастните хора, които са най-уязвимите групи в това отношение. Представители на различни заинтересовани страни разказаха за добрите практики в областта и очертаха необходимостта от предприемане на допълнителни превантивни мерки както в практическа насока, така и в нормативно отношение.

Активно участие в дискусията взеха от няколко училища и детски градини в града, както и собственици и инструктори в автошколи. Всички се обединиха в мнението, че трябва да има непрекъсната проактивна работа и позиция по темата, защото само така може да се запази човешкия живот. Не случайно и за мото на цялата кампания е избрано ясното послание – БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН НА ПЪТЯ! ВСЕКИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ Е ЦЕНЕН!

Кампанията е част от Проект ROBG-306 По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към ТЕN-Т мрежата. Проектът е насочен към важни общи предизвикателства, свързани с лошо развитата транспортна инфраструктура в трансграничния регион и нейната достъпност и ще се изпълнява в срок от 20.03.2019 до 19.03.2022.

Основната цел е да се подобри регионалната мобилност чрез модернизиране на пътната инфраструктура в общините Александрия и Червен бряг, както и да създаде съвместни механизми за улесняване на свързването на третичните възли към TEN-T инфраструктурата.

Leave a Reply