Български и румънски експерти за втори път обсъждаха пътната безопасност и новите системи за безопасност в превозните средства

Български и румънски експерти за втори път обсъждаха пътната безопасност и новите системи за безопасност в превозните средства

На 27 октомври в Червен бряг за втори път се проведе  кръгла маса , посветена на международна кампания за пътната безопасност. Началото бе поставено на 31 януари с презентация, посветена на превенцията и сигурността по пътищата, а целта на цялата кампания е да осигури висока информираност на населението на общините Червен бряг и  Александрия.

Основната тема, която се обсъди беше свързана с разясненията относно новите системи за безопасност в превозните средства. Онлайн се включиха и представителите на румънската страна от проекта, които също представиха позицията си относно иновациите в автомобилите и останалите теми. Засегнаха се и въпроси, свързани пътната безопасност на  всички участници в движението, какви са рисковете, възможните действия за предпазване от инциденти на пътя и за повишаване на сигурността и вниманието на водачите. Също така бяха засегнати теми, свързани с основните закони и норми, с които трябва да се съобразяват шофьорите, както и различните принудителни административни мерки. Подрастващите имат нужда от допълнителна информираност и обучение за развиване на социалните им умения по пътищата. А с напредването на възрастта, много хора влошават способностите си и им е необходимо допълнително внимание, за да са безопасни участници в движението.  Представители на различни заинтересовани страни разказаха за добрите практики в областта – в страната и в чужбина, и очертаха необходимостта от предприемане на допълнителни превантивни мерки както в практическа насока, така и в нормативно отношение.

Активно участие в дискусията в Червен бряг взеха представители на широката общественост, както и собственици и инструктори в автошколи. Всички се обединиха, че трябва да има непрекъсната проактивна работа и информираност по темата, защото това е един от начините да се запази човешкият живот. Не случайно мотото на цялата кампания е ясното послание – БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН НА ПЪТЯ! ВСЕКИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ Е ЦЕНЕН!