Новини и събития

Подобряване на пътната безопасност в трансграничните райони между България и Румъния: Стратегии за по-безопасно пътуване

Пътната безопасност в трансграничните райони представлява уникални предизвикателства поради разликите в пътните правила, условията на пътя и поведението на водачите. Районите на България и Румъния, които споделят значителна граница, не са изключение. Подобряването на пътната безопасност в тези райони е от съществено значение за предотвратяване на инциденти, спасяване на животи и осигуряване на гладкото движение...

Разработена е уеб базирана платформа за проследяване на черни точки по пътищата в трансгранични регион.

„Черна точка“ или blackspot локация е място, където пътно-транспортните произшествия са по-чести от средно статистическите нива за пътната инфраструктура. Най-често това се случва поради различни причини, като например рязка смяна на надлъжния или напречен наклон на пътя, включване на път така, че трафикът по основния път да е скрит, лоши или скрити предупредителни знаци на...

Трета кръгла маса и финално събитие с демонстрация, посветена на пътната безопасност бе проведена в Червен бряг

В Червен бряг бе проведена трета кръгла маса за пътната безопасност. Началото на проекта бе поставено на 31 януари 2020 г., с акцент върху превенцията и сигурността по пътищата, а целта на цялата кампания е да осигури висока информираност на населението на общините Червен бряг и община Александрия. На събитието се обсъди пътната безопасност на ...

Български и румънски експерти за втори път обсъждаха пътната безопасност и новите системи за безопасност в превозните средства

На 27 октомври в Червен бряг за втори път се проведе  кръгла маса , посветена на международна кампания за пътната безопасност. Началото бе поставено на 31 януари с презентация, посветена на превенцията и сигурността по пътищата, а целта на цялата кампания е да осигури висока информираност на населението на общините Червен бряг и  Александрия. Основната...

Кампания за пътната безопасност събра експерти от България и Румъния

Финансирането на проекта е осигурено от Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие, Румънското и Българското Правителства. На 31 януари, в  Червен бряг се проведе кръгла маса, посветена на пътната безопасност. Събитието даде старт на кампанията за осигуряване на висока информираност на населението на общините Червен бряг и община...

На 31 януари от 11:00 часа в община Червен бряг ще се проведе Кръгла маса

На 31 януари от 11:00 часа в ритуална зала на община Червен бряг при НЧ „Никола Й. Вапцаров“ ще се проведе Кръгла маса, посветена на пътната безопасност и част от кампания за осигуряване на висока информираност на населението на община Червен бряг и община Александрия относно пътната безопасност. На събитието ще бъдат обсъдени теми за...