Day

април 1, 2024
Пътната безопасност в трансграничните райони представлява уникални предизвикателства поради разликите в пътните правила, условията на пътя и поведението на водачите. Районите на България и Румъния, които споделят значителна граница, не са изключение. Подобряването на пътната безопасност в тези райони е от съществено значение за предотвратяване на инциденти, спасяване на животи и осигуряване на гладкото движение...
Read More